Marknadsutveckling!

Har dina konkurrenter tagit marknadsandelar medan du surat över dåliga tider? Känner du att du behöver skärpar dina insatser för att behålla den marknad du har? Eller, vill du öka dina marknadsandelar när konjunkturen nu vänt?

Vi kan  analysera dina konkurrenter, göra marknadsundersökningar, skapa marknadsplaner och hjälpa till att finna vägar att öka din förmåga att synas till rimliga kostnader. Med ett totalgrepp om företagets marknadskommunikation blir insatserna billigare och arbetet intressantare.

Kanske handlar det om en totalöversyn av företagets varumärke.

Även inom marknadsområdet är det ofta möjligt att finna medfinansiering till de insatser vi gör i ditt företag.

 

Rivertown | Affärsutveckling AB, Finn Torell © 2012

www.rivertown.se